Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Ogłoszenia o przetargach BPK

Przebudowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Frenzla 110 -128 w Bytomiu

2016-09-12

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Przebudowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Frenzla 110 -128 w Bytomiu"

Termin składania ofert upływa dnia 27.09.2016 r. o godz. 900

Termin składania ofert upływa dnia 30.09.2016 r. o godz. 900

 


Załącznik Zmiana terminu składania i otwarcia ofert [631 kB] Wprowadzenie: 2016-09-26 09:20:02 Ostatnia aktualizacja: 2016-09-27 10:18:09
Załącznik Odpowiedzi na zapytania [1163 kB] Wprowadzenie: 2016-09-26 13:48:24 Ostatnia aktualizacja: 2016-09-27 10:18:11
Załącznik Ogłoszenie [73 kB] Wprowadzenie: 2016-09-12 11:30:22 Ostatnia aktualizacja: 2016-09-27 10:18:13
Załącznik SIWZ [3796 kB] Wprowadzenie: 2016-09-12 11:29:18 Ostatnia aktualizacja: 2016-09-27 10:18:15
Załącznik Zał. nr 1 - Formularz ofertowy [241 kB] Wprowadzenie: 2016-09-12 11:29:06 Ostatnia aktualizacja: 2016-09-27 10:18:17
Załącznik Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - wersja edytowalna [25 kB] Wprowadzenie: 2016-09-27 10:18:06 Ostatnia aktualizacja: 2016-09-27 10:18:17
Załącznik Zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy [171 kB] Wprowadzenie: 2016-09-12 11:28:39 Ostatnia aktualizacja: 2016-09-27 10:17:31
Załącznik Zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy - wersja edytowalna [28 kB] Wprowadzenie: 2016-09-27 10:17:05 Ostatnia aktualizacja: 2016-09-27 10:17:31
Załącznik Zał. nr 3 - Wykaz wykonanych robót budowlanych [204 kB] Wprowadzenie: 2016-09-12 11:28:13 Ostatnia aktualizacja: 2016-09-27 10:16:27
Załącznik Zał. nr 3 - Wykaz wykonanych robót budowlanych - wersja edytowalna [28 kB] Wprowadzenie: 2016-09-27 10:16:09 Ostatnia aktualizacja: 2016-09-27 10:16:27
Załącznik Zał. nr 4 - Wykaz osób [240 kB] Wprowadzenie: 2016-09-12 11:27:10 Ostatnia aktualizacja: 2016-09-27 10:15:22
Załącznik Zał. nr 4 - Wykaz osób - wersja edytowalna [31 kB] Wprowadzenie: 2016-09-27 10:14:55 Ostatnia aktualizacja: 2016-09-27 10:15:22
Załącznik Zał. nr 5 - Wzór umowy [2257 kB] Wprowadzenie: 2016-09-12 11:26:43
Załącznik Zał. nr 6 - Założenia wyjściowe do kosztorysowania [539 kB] Wprowadzenie: 2016-09-12 11:26:09
Załącznik Zał. nr 7 - Przedmiar robót [81 kB] Wprowadzenie: 2016-09-12 11:25:05
Załącznik Zał. nr 8A - Dokumentacja techniczna - Projekt budowlany [2796 kB] Wprowadzenie: 2016-09-12 11:24:13
Załącznik Zał. nr 8B - Dokumentacja techniczna - Projekt wykonawczy [3850 kB] Wprowadzenie: 2016-09-12 11:23:38
Załącznik Zał. nr 8C - Dokumentacja techniczna - Badania gruntowe [1486 kB] Wprowadzenie: 2016-09-12 11:23:12
Załącznik Zał. nr 8D - Dokumentacja techniczna - Projekt elektryczny [674 kB] Wprowadzenie: 2016-09-12 11:22:45
Załącznik Zał. nr 9 - Logo [103 kB] Wprowadzenie: 2016-09-12 11:21:37

Wprowadzenie: 2016-09-12 11:14:49
Ostatnia aktualizacja: 2016-09-27 10:18:17

Odbudowa studni połączeniowych drenażu D1 i D2 na składowisku odpadów komunalnych przy al. Jana Pawła II w Bytomiu

2016-08-31

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. 2015.2164 ze. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego

 

"Odbudowa studni połączeniowych drenażu D1 i D2 na składowisku odpadów komunalnych przy al. Jana Pawła II w Bytomiu"

Termin składania ofert upływa dnia 12.09.2016 r. o godz. 1000

Termin składania ofert upływa dnia 15.09.2016 r. o godz. 1000

Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2016 r. o godz. 1000

 Załącznik Informacja o unieważnieniu postępowania [625 kB] Wprowadzenie: 2016-09-22 16:58:33 Ostatnia aktualizacja: 2016-09-22 17:00:05
Załącznik Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu [233 kB] Wprowadzenie: 2016-09-22 17:00:00 Ostatnia aktualizacja: 2016-09-22 18:05:59
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [179 kB] Wprowadzenie: 2016-09-15 09:20:00 Ostatnia aktualizacja: 2016-09-20 12:50:33
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - po zmianie [18 kB] Wprowadzenie: 2016-09-15 09:19:24 Ostatnia aktualizacja: 2016-09-20 12:50:34
Załącznik Odpowiedzi na zapytania [25 kB] Wprowadzenie: 2016-09-15 09:34:31 Ostatnia aktualizacja: 2016-09-20 12:50:36
Załącznik Załączniki do SIWZ [284 kB] Wprowadzenie: 2016-09-02 10:48:27 Ostatnia aktualizacja: 2016-09-20 12:50:39
Załącznik SIWZ [12550 kB] Wprowadzenie: 2016-08-31 15:03:26 Ostatnia aktualizacja: 2016-09-20 12:50:41
Załącznik Ogłoszenie [270 kB] Wprowadzenie: 2016-08-31 15:03:15 Ostatnia aktualizacja: 2016-09-20 12:50:43
Załącznik zal 1a Projekt techniczno-budowlany [2103 kB] Wprowadzenie: 2016-08-31 15:12:57 Ostatnia aktualizacja: 2016-08-31 15:13:01
Załącznik zal 1b Przedmiar robót [1403 kB] Wprowadzenie: 2016-08-31 15:03:02
Załącznik zal 1c Specyfikacja techniczna [8483 kB] Wprowadzenie: 2016-08-31 15:02:55

Wprowadzenie: 2016-08-31 15:02:30
Ostatnia aktualizacja: 2016-09-22 18:05:59

Projekt przebudowy rurociągu tłocznego 2 x ∅ 630 mm w rejonie ul. Hajdy w Bytomiu

2016-08-17

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Projekt przebudowy rurociągu tłocznego 2 x ∅ 630 mm w rejonie ul. Hajdy w Bytomiu"

Termin składania ofert upływa dnia 07.09.2016 r. o godz. 900


Załącznik Ogłoszenie [778 kB] Wprowadzenie: 2016-08-17 08:48:51
Załącznik SIWZ [3677 kB] Wprowadzenie: 2016-08-17 08:48:45
Załącznik Załącznik nr 1 [460 kB] Wprowadzenie: 2016-08-17 08:48:39
Załącznik Załącznik nr 2 [184 kB] Wprowadzenie: 2016-08-17 08:48:32
Załącznik Załącznik nr 3 [205 kB] Wprowadzenie: 2016-08-17 08:48:26
Załącznik Załącznik nr 4 [216 kB] Wprowadzenie: 2016-08-17 08:48:20
Załącznik Załącznik nr 5 [1137 kB] Wprowadzenie: 2016-08-17 08:48:14
Załącznik Załącznik nr 6 [1704 kB] Wprowadzenie: 2016-08-17 08:48:01

Wprowadzenie: 2016-08-17 08:47:45
Ostatnia aktualizacja: 2016-08-17 08:48:51

Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia składowiska odpadów należącego do BPK Sp. z o.o

2016-07-27

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony osób 
i mienia składowiska odpadów należącego do BPK Sp. z o.o"

Termin składania ofert upływa dnia 23.08.2016 r. o godz. 900

Termin składania ofert upływa dnia 01.09.2016 r. o godz. 900


Załącznik Sprostowanie [13 kB] Wprowadzenie: 2016-08-31 13:19:13
Załącznik Odpowiedzi na zapytania 3 [188 kB] Wprowadzenie: 2016-08-18 15:29:25
Załącznik Zał. nr 9 [531 kB] Wprowadzenie: 2016-08-17 08:14:35
Załącznik Odpowiedzi na zapytania cz. 2 [339 kB] Wprowadzenie: 2016-08-12 14:11:04
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [736 kB] Wprowadzenie: 2016-08-12 09:27:24
Załącznik Zmiana treści SIWZ [475 kB] Wprowadzenie: 2016-08-12 09:26:40
Załącznik Zał. nr 1 - Formularz ofertowy [40 kB] Wprowadzenie: 2016-08-12 09:24:46
Załącznik Zał. nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy - wiedza i uprawnienia [39 kB] Wprowadzenie: 2016-08-12 09:23:30
Załącznik Zał. nr 3 - Wykaz usług [41 kB] Wprowadzenie: 2016-08-12 09:18:43
Załącznik Zał. nr 4 - Wykaz osób [40 kB] Wprowadzenie: 2016-08-12 09:18:05
Załącznik Zał. nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy - nie podlega wykluczeniu [41 kB] Wprowadzenie: 2016-08-12 09:17:27 Ostatnia aktualizacja: 2016-08-12 09:22:13
Załącznik Zał. nr 6 - Brak przynależności do grupy kapitałowej [39 kB] Wprowadzenie: 2016-08-12 09:16:40
Załącznik Zał. nr 7 - Przynależność do grupy kapitałowej [41 kB] Wprowadzenie: 2016-08-12 09:15:45
Załącznik Odpowiedzi na zapytania [1118 kB] Wprowadzenie: 2016-08-09 22:33:53
Załącznik SIWZ [415 kB] Wprowadzenie: 2016-07-27 15:13:56 Ostatnia aktualizacja: 2016-08-03 13:42:42
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu [4077 kB] Wprowadzenie: 2016-07-27 15:13:45 Ostatnia aktualizacja: 2016-08-03 13:42:45
Załącznik Załączniki w formacie DOC [252 kB] Wprowadzenie: 2016-08-03 13:42:40 Ostatnia aktualizacja: 2016-08-03 13:42:45

Wprowadzenie: 2016-07-27 15:13:24
Ostatnia aktualizacja: 2016-08-31 13:19:13

Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia oraz usługi sprzątania obiektów należących do BPK Sp. z o.o

2016-06-24

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony osób
i mienia oraz usługi sprzątania obiektów należących do BPK Sp. z o.o"

Termin składania ofert upływa dnia 04.07.2016 r. o godz. 900


Załącznik Odpowiedzi na zapytania [2922 kB] Wprowadzenie: 2016-06-30 15:16:30 Ostatnia aktualizacja: 2016-07-01 08:29:29
Załącznik Ogłoszenie [76 kB] Wprowadzenie: 2016-06-24 13:49:50 Ostatnia aktualizacja: 2016-07-01 08:29:32
Załącznik SIWZ [372 kB] Wprowadzenie: 2016-06-24 13:49:38 Ostatnia aktualizacja: 2016-07-01 08:29:36
Załącznik Załączniki w formacie DOC [50 kB] Wprowadzenie: 2016-07-01 08:29:24 Ostatnia aktualizacja: 2016-07-01 08:29:36

Wprowadzenie: 2016-06-24 13:49:13
Ostatnia aktualizacja: 2016-07-01 08:29:36

Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii i wykonania remontów sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni i terenów po wykonanych pracach na terenie miasta Bytomia

2016-06-14

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii i wykonania remontów sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni i terenów po wykonanych pracach na terenie miasta Bytomia"

Termin składania ofert upływa dnia 28.06.2016 r. o godz. 900

 

W specyfikacji uzupełnia się wykaz załączników o załącznik nr 7 oraz jednocześnie zamieszcza się na stronie internetowej.


Załącznik Sprostowanie [329 kB] Wprowadzenie: 2016-06-20 11:44:07
Załącznik Zał. nr 7 - Założenia do kosztorysowania [33 kB] Wprowadzenie: 2016-06-17 12:39:04
Załącznik Ogłoszenie [76 kB] Wprowadzenie: 2016-06-14 13:09:04
Załącznik SIWZ + Zał. 1-6 [322 kB] Wprowadzenie: 2016-06-14 13:08:54 Ostatnia aktualizacja: 2016-06-17 12:39:27

Wprowadzenie: 2016-06-14 13:03:13
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-20 11:44:07

Zakup wodomierzy klasy C na rok 2016

2016-05-24

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Zakup wodomierzy klasy C na rok 2016"

Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2016 r. o godz. 900


Załącznik Ogłoszenie [61 kB] Wprowadzenie: 2016-05-24 12:48:26
Załącznik SIWZ [676 kB] Wprowadzenie: 2016-05-24 12:10:57
Załącznik Zał. nr 1 - formularz ofertowy [500 kB] Wprowadzenie: 2016-05-24 12:10:48
Załącznik Zał. nr 2 - oświadczenie wykonawcy [144 kB] Wprowadzenie: 2016-05-24 12:10:16
Załącznik Zał. nr 3 - wykaz wykonanych dostaw [185 kB] Wprowadzenie: 2016-05-24 12:09:41
Załącznik Zał. nr 4 - wzór umowy [3047 kB] Wprowadzenie: 2016-05-24 12:09:08

Wprowadzenie: 2016-05-24 12:08:05
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-24 12:48:53

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi/Kochanowskiego w Bytomiu

2016-05-16

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi/Kochanowskiego w Bytomiu"

Termin składania ofert upływa dnia 08.06.2016 r. o godz. 900


Załącznik Odpowiedzi na zapytania [975 kB] Wprowadzenie: 2016-06-03 14:40:58
Załącznik Badania geotechniczne [369 kB] Wprowadzenie: 2016-06-03 14:38:43 Ostatnia aktualizacja: 2016-06-03 14:40:28
Załącznik Badania geotechniczne - zał. nr 1 [1086 kB] Wprowadzenie: 2016-06-03 14:32:39
Załącznik Badania geotechniczne - zał. nr 2 [43 kB] Wprowadzenie: 2016-06-03 14:32:22
Załącznik Badania geotechniczne - zał. nr 3 [141 kB] Wprowadzenie: 2016-06-03 14:31:59
Załącznik Badania geotechniczne - zał. nr 4 [130 kB] Wprowadzenie: 2016-06-03 14:31:36
Załącznik Badania geotechniczne - zał. nr 5 [452 kB] Wprowadzenie: 2016-06-03 14:31:17
Załącznik Ogłoszenie [59 kB] Wprowadzenie: 2016-05-16 13:59:25
Załącznik SIWZ [1155 kB] Wprowadzenie: 2016-05-16 13:59:15
Załącznik Zał. nr 1 - Formularz ofertowy [43 kB] Wprowadzenie: 2016-05-16 13:59:05
Załącznik Zał. nr 2 - Oświadczenie [39 kB] Wprowadzenie: 2016-05-16 13:58:51
Załącznik Zał. nr 3 - Wykaz robót [41 kB] Wprowadzenie: 2016-05-16 13:58:33
Załącznik Zał. nr 4 - Wykaz osób [42 kB] Wprowadzenie: 2016-05-16 13:58:13
Załącznik Zał. nr 5 - Wzór umowy [4812 kB] Wprowadzenie: 2016-05-16 13:57:57
Załącznik Zał. nr 6 - Przedmiar [64 kB] Wprowadzenie: 2016-05-16 13:57:31
Załącznik Zał. nr 7A - Dokumentacja techniczna [497 kB] Wprowadzenie: 2016-05-16 13:56:59
Załącznik Zał. nr 7B - Dokumentacja techniczna - rys. 1 [621 kB] Wprowadzenie: 2016-05-16 13:56:34
Załącznik Zał. nr 7C - Dokumentacja techniczna - rys. 2 [23 kB] Wprowadzenie: 2016-05-16 13:56:14
Załącznik Zał. nr 7D - Dokumentacja techniczna - rys. 3 [25 kB] Wprowadzenie: 2016-05-16 13:55:48
Załącznik Zał. nr 7E - Dokumentacja techniczna - rys. 4 [35 kB] Wprowadzenie: 2016-05-16 13:30:18 Ostatnia aktualizacja: 2016-05-16 13:55:24
Załącznik Zał. nr 8 - Szczegółowe wytyczne do rozliczenia robót zlecane kosztorysem [58 kB] Wprowadzenie: 2016-05-16 13:28:53

Wprowadzenie: 2016-05-16 13:25:20
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-03 14:40:58

Włącz nieruchomość do sieci
Facebook
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 331 055 000,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.