Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Ogłoszenia o przetargach BPK

Zakup samochodu ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

2014-09-12

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Zakup samochodu ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o."

Termin składania ofert upływa dnia 22.09.2014 r. o godz. 900

Budowa komory rozdziału oraz przepompowni ścieków sanitarnych w rejonie boiska "Dołek" przy ul. Felińskiego w Bytomiu

2014-08-08

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Budowa komory rozdziału oraz przepompowni ścieków sanitarnych w rejonie boiska "Dołek" przy ul. Felińskiego w Bytomiu"

Termin składania ofert upływa dnia 03.09.2014 r. o godz. 900

Budowa i modernizacja studni kontrolno - redukcyjnych w Bytomiu Miechowicach

2014-08-07

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Budowa i modernizacja studni kontrolno - redukcyjnych w Bytomiu Miechowicach"

Termin składania ofert upływa dnia 22.08.2014 r. o godz. 900

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.

2014-07-31

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu  o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) pod nazwą:

 

"Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. "

Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2014 r. o godz. 1200

Prace remontowe wraz z odtworzeniem nawierzchni i terenów po wykonanych pracach na sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Bytomia

2014-07-23

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Prace remontowe wraz z odtworzeniem nawierzchni i terenów po wykonanych pracach na sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Bytomia"

Termin składania ofert upływa dnia 11.08.2014 r. o godz. 900

Pogotowie awaryjne oraz czyszczenie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Bytomia

2014-07-23

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Pogotowie awaryjne oraz czyszczenie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Bytomia"

Termin składania ofert upływa dnia 12.08.2014 r. o godz. 900

Dostawa i montaż wirówki dekantacyjnej do odwadniania osadów ściekowych dla oczyszczalni Ścieków Miechowice

2014-07-14

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Dostawa i montaż wirówki dekantacyjnej do odwadniania osadów ściekowych dla oczyszczalni Ścieków Miechowice"

Termin składania ofert upływa dnia 04.09.2014 r. o godz. 900

Wodomierze

2014-07-10

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Wodomierze"

Termin składania ofert upływa dnia 28.07.2014 r. o godz. 900


Przebudowa sieci wodociągowej, wraz z podłączeniami do budynków w ulicy Wiejskiej w  Bytomiu
Włącz nieruchomość do sieci
Dofinansowanie do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej
Facebook
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II
Serwis Naprawmyto.pl
GaleriaEkonowiny

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 319 239 000 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.