Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Ogłoszenia o przetargach BPK

Kompleksowe świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia obiektów należących do BPK Sp. z o.o

2019-12-06

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

„Kompleksowe świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia obiektów należących do BPK Sp. z o.o.”

 

Termin składania ofert upływa dnia 13.12.2019 r. o godz. 900


Załącznik Ogłoszenie [138 kB] Wprowadzenie: 2019-12-06 13:57:34
Załącznik SIWZ. [6775 kB] Wprowadzenie: 2019-12-06 13:55:31
Załącznik Zał. nr 1 - formularz ofertowy. [102 kB] Wprowadzenie: 2019-12-06 13:55:15
Załącznik Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. [122 kB] Wprowadzenie: 2019-12-06 13:54:11
Załącznik Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy. [161 kB] Wprowadzenie: 2019-12-06 13:53:24
Załącznik Zał. nr 4 - wzór umowy. [8554 kB] Wprowadzenie: 2019-12-06 13:52:07 Ostatnia aktualizacja: 2019-12-06 13:52:39
Załącznik Zał. nr 5 - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat. [106 kB] Wprowadzenie: 2019-12-06 13:51:49 Ostatnia aktualizacja: 2019-12-06 13:52:42
Załącznik Zał. nr 6 - wykaz osób. [18 kB] Wprowadzenie: 2019-12-06 13:49:02 Ostatnia aktualizacja: 2019-12-06 13:52:43
Załącznik Zał. nr 7 - oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej. [157 kB] Wprowadzenie: 2019-12-06 13:48:44 Ostatnia aktualizacja: 2019-12-06 13:52:45
Załącznik Zał. nr 8 - oświadczenie o posiadaniu grupy interwencyjnej. [132 kB] Wprowadzenie: 2019-12-06 13:47:59 Ostatnia aktualizacja: 2019-12-06 13:52:47
Załącznik Plany sytuacyjne obiektów. [3370 kB] Wprowadzenie: 2019-12-06 13:52:35 Ostatnia aktualizacja: 2019-12-06 13:52:47

Wprowadzenie: 2019-12-06 13:46:18
Ostatnia aktualizacja: 2019-12-06 13:58:56

Pogotowie awaryjne oraz czyszczenie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Bytomia

2019-11-20

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

„Pogotowie awaryjne oraz czyszczenie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Bytomia”

 

Termin składania ofert upływa dnia 05.12.2019 r. o godz. 900


Załącznik Odpowiedzi na zapytania [696 kB] Wprowadzenie: 2019-12-02 11:30:57 Ostatnia aktualizacja: 2019-12-02 11:31:42
Załącznik Ogłoszenie [140 kB] Wprowadzenie: 2019-11-20 08:43:08
Załącznik SIWZ [6732 kB] Wprowadzenie: 2019-11-20 08:42:56
Załącznik Zał.nr 1 - formularz ofertowy [115 kB] Wprowadzenie: 2019-11-20 08:42:47
Załącznik Zał.nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [123 kB] Wprowadzenie: 2019-11-20 08:42:38
Załącznik Zał.nr 3 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia [161 kB] Wprowadzenie: 2019-11-20 08:42:30
Załącznik Zał.nr 4 - wzór umowy [4100 kB] Wprowadzenie: 2019-11-20 08:42:22
Załącznik Zał.nr 5 - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat [106 kB] Wprowadzenie: 2019-11-20 08:42:08
Załącznik Zał.nr 6 - wykaz narzędzi i urządzeń [19 kB] Wprowadzenie: 2019-11-20 08:42:00
Załącznik Zał.nr 7 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [156 kB] Wprowadzenie: 2019-11-20 08:41:53
Załącznik Zał.nr 8 - oświadczenie [133 kB] Wprowadzenie: 2019-11-20 08:41:41
Załącznik Zał.nr 9 - oświadczenie o rejestracji w BDO [127 kB] Wprowadzenie: 2019-11-20 08:41:33

Wprowadzenie: 2019-11-20 08:39:58
Ostatnia aktualizacja: 2019-12-02 11:31:42

Usuwanie awarii i naprawa sieci kanalizacyjnej metodami bezwykopowymi

2019-11-15

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

„Usuwanie awarii i naprawa sieci kanalizacyjnej metodami bezwykopowymi”

 

Termin składania ofert upływa dnia 03.12.2019 r. o godz. 900


Załącznik Sprostowanie [393 kB] Wprowadzenie: 2019-11-21 11:25:16
Załącznik Ogłoszenie [138 kB] Wprowadzenie: 2019-11-15 14:10:39
Załącznik SIWZ [6636 kB] Wprowadzenie: 2019-11-15 14:10:25
Załącznik Zał. nr 1 - formularz ofertowy [118 kB] Wprowadzenie: 2019-11-15 14:09:54
Załącznik Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [110 kB] Wprowadzenie: 2019-11-15 14:09:35
Załącznik Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy [160 kB] Wprowadzenie: 2019-11-15 14:08:53
Załącznik Zał. nr 4 - wzór umowy [4988 kB] Wprowadzenie: 2019-11-15 14:08:18
Załącznik Zał. nr 5 - wykaz robót budowlanych [18 kB] Wprowadzenie: 2019-11-15 14:07:59
Załącznik Zał. nr 6 - wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie [18 kB] Wprowadzenie: 2019-11-15 14:07:34
Załącznik Zał. nr 7 - oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej [154 kB] Wprowadzenie: 2019-11-15 14:06:53

Wprowadzenie: 2019-11-15 14:05:14
Ostatnia aktualizacja: 2019-11-21 11:25:16

Sprzedaż samochodu osobowego SKODA OCTAVIA III

2019-11-05

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza drugie postępowanie na podstawie Regulaminu postępowania przy likwidacji środków trwałych oraz wyposażenia stanowiących własność Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z dnia 28.06.2019r. (Uchwała Zarządu Spółki nr 22/06/2019).

"Sprzedaż samochodu osobowego SKODA OCTAVIA III"

Termin składania ofert upływa dnia 20.11.2019 r. o godz. 900


Załącznik Ogłoszenie o zamknięciu postępowania [534 kB] Wprowadzenie: 2019-11-26 14:46:13
Załącznik Ogłoszenie [3575 kB] Wprowadzenie: 2019-11-05 14:24:01
Załącznik Wycena [3699 kB] Wprowadzenie: 2019-11-05 14:23:50
Załącznik Zał. nr 1 - Formularz ofertowy [203 kB] Wprowadzenie: 2019-11-05 14:23:31
Załącznik Zał. nr 2 - Oświadczenie [161 kB] Wprowadzenie: 2019-11-05 14:23:02
Załącznik Zał. nr 3 - Umowa sprzedaży [1177 kB] Wprowadzenie: 2019-11-05 14:22:42

Wprowadzenie: 2019-11-05 14:21:48
Ostatnia aktualizacja: 2019-11-26 14:46:13

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 651 000,00 zł opłacony w całości

Konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.