Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Ogłoszenia o przetargach BPK

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z podłączeniami do budynków w ul. Zabrzańska/Ustronie/Baczyńskiego w Bytomiu - Bobrku - etap I

2016-04-22

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Przebudowa sieci wodociągowej wraz z podłączeniami do budynków w ul. Zabrzańska/Ustronie/Baczyńskiego w Bytomiu - Bobrku - etap I"

Termin składania ofert upływa dnia 05.05.2016 r. o godz. 900


Załącznik Informacja o zmianie treści SIWZ [922 kB] Wprowadzenie: 2016-04-29 13:30:09
Załącznik Ogłoszenie [76 kB] Wprowadzenie: 2016-04-22 15:02:20 Ostatnia aktualizacja: 2016-04-27 09:27:15
Załącznik SIWZ [350 kB] Wprowadzenie: 2016-04-22 15:02:39 Ostatnia aktualizacja: 2016-04-27 09:27:19
Załącznik Przedmiar robót [2924 kB] Wprowadzenie: 2016-04-26 08:56:38 Ostatnia aktualizacja: 2016-04-27 09:27:20
Załącznik Dokumentacja techniczna [12677 kB] Wprowadzenie: 2016-04-27 09:27:12 Ostatnia aktualizacja: 2016-04-27 09:27:20

Wprowadzenie: 2016-04-22 15:01:29
Ostatnia aktualizacja: 2016-04-29 13:30:10

Pogotowie awaryjne oraz czyszczenie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Bytomia

2016-04-11

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych pod nazwą:

"Pogotowie awaryjne oraz czyszczenie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Bytomia "

Termin składania ofert upływa dnia 18.05.2016 r. o godz. 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.05.2016 r. o godz. 1000


Załącznik Ogłoszenie [143 kB] Wprowadzenie: 2016-04-11 13:17:58 Ostatnia aktualizacja: 2016-04-12 12:50:46
Załącznik SIWZ [526 kB] Wprowadzenie: 2016-04-12 12:50:01 Ostatnia aktualizacja: 2016-04-12 12:50:46

Wprowadzenie: 2016-04-11 13:15:43
Ostatnia aktualizacja: 2016-04-12 12:50:46

Zakup i dostawa bonów towarowych ze środków ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów oraz dzieci pracowników BPK Sp. z o.o. w roku 2016

2016-03-07

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Zakup i dostawa bonów towarowych ze środków ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów oraz dzieci pracowników BPK Sp. z o.o. w roku 2016"

Termin składania ofert upływa dnia 14.03.2016 r. o godz. 900


Załącznik Ogłoszenie [74 kB] Wprowadzenie: 2016-03-07 14:40:15
Załącznik SIWZ [734 kB] Wprowadzenie: 2016-03-07 14:40:02
Załącznik Zał. nr 1 - formularz ofertowy [40 kB] Wprowadzenie: 2016-03-07 14:38:58
Załącznik Zał. nr 2 - oświadczenie wykonawcy [24 kB] Wprowadzenie: 2016-03-07 14:38:32
Załącznik Zał. nr 3 - wykaz wykonanych dostaw [39 kB] Wprowadzenie: 2016-03-07 14:38:01
Załącznik Zał. nr 4 - wzór umowy [245 kB] Wprowadzenie: 2016-03-07 14:37:32
Załącznik Zał. nr 5 - wykaz punktów handlowych [31 kB] Wprowadzenie: 2016-03-07 14:37:05
Załącznik Zał. nr 6 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej [69 kB] Wprowadzenie: 2016-03-07 14:36:23

Wprowadzenie: 2016-03-07 14:34:47
Ostatnia aktualizacja: 2016-03-07 14:40:32

Zakup armatury wodomierzowej do prowadzenia gospodarki wodomierzowej w latach 2015-2016

2015-11-23

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Zakup armatury wodomierzowej do prowadzenia gospodarki wodomierzowej w latach 2015-2016"

Termin składania ofert upływa dnia 02.12.2015 r. o godz. 900


Załącznik Odpowiedź na zapytanie [645 kB] Wprowadzenie: 2015-11-30 15:38:53
Załącznik Ogłoszenie [72 kB] Wprowadzenie: 2015-11-23 15:10:03 Ostatnia aktualizacja: 2015-11-30 14:00:46
Załącznik SIWZ [882 kB] Wprowadzenie: 2015-11-23 15:09:48 Ostatnia aktualizacja: 2015-11-30 14:00:50
Załącznik Zał. nr 1 - Formularz ofertowy [459 kB] Wprowadzenie: 2015-11-23 15:09:37 Ostatnia aktualizacja: 2015-11-30 14:00:54
Załącznik  Formularz ofertowy ver. DOC [393 kB] Wprowadzenie: 2015-11-30 14:00:43 Ostatnia aktualizacja: 2015-11-30 14:00:54
Załącznik Zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy [22 kB] Wprowadzenie: 2015-11-23 15:09:03
Załącznik Zał. nr 3 -Wykaz wykonanych dostaw [35 kB] Wprowadzenie: 2015-11-23 15:08:18
Załącznik Zał. nr 4 - Wzór umowy wraz z załącznikiem nr 1 do umowy [686 kB] Wprowadzenie: 2015-11-23 15:07:31

Wprowadzenie: 2015-11-23 15:03:02
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-30 15:38:53

Zakup wodomierzy klasy C na rok 2015

2015-08-24

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Zakup wodomierzy klasy C na rok 2015".

Termin składania ofert upływa dnia 02.09.2015 r. o godz. 900

 

Informujemy, że ze względu na złożone zapytanie w sprawie przetargu, wydłużony zostaje termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 07.09.2015 r. o godz. 900


Załącznik Odpowiedzi na zapytania [6406 kB] Wprowadzenie: 2015-09-04 10:50:53
Załącznik Przedłużenie terminu składania ofert [2132 kB]
Załącznik ogloszenie [621 kB]
Załącznik siwz [2171 kB]
Załącznik zal. 1 formularz_ofertowy [39 kB]
Załącznik zal. 2_oswiadczenie [28 kB]
Załącznik zał. 3 wykaz dostaw [31 kB]
Załącznik zal.4_wzor umowy [121 kB]

Ostatnia aktualizacja: 2015-09-04 10:50:53

Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii remontów i budowy sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i terenów po wykonanych pracach na terenie działalności BPK Sp. z o.o. w trzech oddzielnych obszarach

2015-05-18

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii remontów i budowy sieci  wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i terenów po wykonanych pracach na terenie działalności BPK Sp. z o.o. w trzech oddzielnych obszarach".

Termin składania ofert upływa dnia 01.06.2015 r. o godz. 900

Informujemy, że ze względu na złożone zapytanie w sprawie przetargu, wydłużony zostaje termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 03.06.2015 r. o godz. 900


Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla realizacji projektu pn. Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ Centralna w Bytomiu

2015-04-01

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 907 z późn. zm.) pod nazwą:

"Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla realizacji projektu pn. Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ Centralna w Bytomiu"

Termin składania ofert upływa dnia 09.04.2015 r. o godz. 1030


Załącznik Odpowiedzi na zapytania [589 kB]
Załącznik Ogłoszenie [413 kB]
Załącznik SIWZ [11074 kB]
Załącznik załączniki_w_formie_edytowalnej [92 kB]
Załącznik zal_10 [26743 kB]

Działania informujące i promujące Projekt pn. "Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na oczyszczalni ścieków Centralna w Bytomiu

2015-04-01

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 907 z późn. zm.) pod nazwą:

"Działania informujące i promujące Projekt pn. "Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na oczyszczalni ścieków Centralna w Bytomiu"

Termin składania ofert upływa dnia 09.04.2015 r. o godz. 900Załącznik Zmiana treści SIWZ [579 kB]
Załącznik Ogłoszenie [405 kB]
Załącznik SIWZ [9879 kB]
Załącznik załączniki_w_formie_edytowalnej [79 kB]
Załącznik zal_9 [1626 kB]

Przebudowa sieci wodociągowej, wraz z podłączeniami do budynków w ulicy Wiejskiej w  Bytomiu
Włącz nieruchomość do sieci
Facebook
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II
GaleriaEkonowiny

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 327 348 000,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.