Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Ogłoszenia o przetargach BPK

Zakup wodomierzy klasy C na rok 2015

2015-08-24

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Zakup wodomierzy klasy C na rok 2015".

Termin składania ofert upływa dnia 02.09.2015 r. o godz. 900

 

Informujemy, że ze względu na złożone zapytanie w sprawie przetargu, wydłużony zostaje termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 07.09.2015 r. o godz. 900


Załącznik Odpowiedzi na zapytania [6406 kB] Wprowadzenie: 2015-09-04 10:50:53
Załącznik Przedłużenie terminu składania ofert [2132 kB]
Załącznik ogloszenie [621 kB]
Załącznik siwz [2171 kB]
Załącznik zal. 1 formularz_ofertowy [39 kB]
Załącznik zal. 2_oswiadczenie [28 kB]
Załącznik zał. 3 wykaz dostaw [31 kB]
Załącznik zal.4_wzor umowy [121 kB]

Ostatnia aktualizacja: 2015-09-04 10:50:53

Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii remontów i budowy sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i terenów po wykonanych pracach na terenie działalności BPK Sp. z o.o. w trzech oddzielnych obszarach

2015-05-18

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii remontów i budowy sieci  wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i terenów po wykonanych pracach na terenie działalności BPK Sp. z o.o. w trzech oddzielnych obszarach".

Termin składania ofert upływa dnia 01.06.2015 r. o godz. 900

Informujemy, że ze względu na złożone zapytanie w sprawie przetargu, wydłużony zostaje termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 03.06.2015 r. o godz. 900


Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla realizacji projektu pn. Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ Centralna w Bytomiu

2015-04-01

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 907 z późn. zm.) pod nazwą:

"Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla realizacji projektu pn. Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ Centralna w Bytomiu"

Termin składania ofert upływa dnia 09.04.2015 r. o godz. 1030


Załącznik Odpowiedzi na zapytania [589 kB]
Załącznik Ogłoszenie [413 kB]
Załącznik SIWZ [11074 kB]
Załącznik załączniki_w_formie_edytowalnej [92 kB]
Załącznik zal_10 [26743 kB]

Działania informujące i promujące Projekt pn. "Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na oczyszczalni ścieków Centralna w Bytomiu

2015-04-01

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 907 z późn. zm.) pod nazwą:

"Działania informujące i promujące Projekt pn. "Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na oczyszczalni ścieków Centralna w Bytomiu"

Termin składania ofert upływa dnia 09.04.2015 r. o godz. 900Załącznik Zmiana treści SIWZ [579 kB]
Załącznik Ogłoszenie [405 kB]
Załącznik SIWZ [9879 kB]
Załącznik załączniki_w_formie_edytowalnej [79 kB]
Załącznik zal_9 [1626 kB]

Zakup i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą wodno - ściekową

2015-04-01

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Zakup i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą wodno - ściekową"

Termin składania ofert upływa dnia 14.04.2015 r. o godz. 900


Termin składania ofert upływa dnia 21.04.2015 r. o godz. 900

Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia oraz usługi sprzątania obiektów należących do BPK Sp. z o.o.

2015-03-19

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia oraz usługi sprzątania obiektów należących do BPK Sp. z o.o."

Termin składania ofert upływa dnia 27.03.2015 r. o godz. 1000

Informujemy, że ze względu na złożone zapytania w sprawie przetargu zostaje wydłużony termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 09.04.2015 r. o godz. 1000

Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ Centralna w Bytomiu

2015-03-17

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 907 z późn. zm.) pod nazwą:

"Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ Centralna w Bytomiu"

Termin składania ofert upływa dnia 01.04.2015 r. o godz. 930

Informujemy, że ze względu na złożone zapytania w sprawie przetargu zostaje wydłużony termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 07.04.2015 r. o godz. 1330

Zakup bonów towarowych ze środków ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów oraz dzieci pracowników BPK Sp. z o.o. w roku 2015

2015-03-11

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Zakup bonów towarowych ze środków ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów oraz dzieci pracowników BPK Sp. z o.o. w roku 2015"

Termin składania ofert upływa dnia 19.03.2015 r. o godz. 900


Załącznik Ogłoszenie [709 kB]
Załącznik Specyfikacja [8155 kB]
Załącznik Załącznik nr 1 [430 kB]
Załącznik Załącznik nr 2 [217 kB]
Załącznik Załącznik nr 3 [226 kB]
Załącznik Załącznik nr 4 [2535 kB]
Załącznik Załącznik nr 5 [216 kB]
Załącznik Załącznik nr 6 [553 kB]

Przebudowa sieci wodociągowej, wraz z podłączeniami do budynków w ulicy Wiejskiej w  Bytomiu
Włącz nieruchomość do sieci
Facebook
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II
Serwis Naprawmyto.pl
GaleriaEkonowiny

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 335 785 000 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.