Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Ogłoszenia o przetargach BPK

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu inwestycyjnego pn: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Centralna w Bytomiu - uporządkowanie gospodarki osadowej wraz z oceną oddziaływania na środowisko

2014-10-17

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 907 z późn. zm.)

 

"Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu inwestycyjnego pn: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Centralna w Bytomiu - uporządkowanie gospodarki osadowej wraz z oceną oddziaływania na środowisko i uzyskaniem wymaganych zezwoleń"

Termin składania ofert upływa dnia 01.12.2014 r. o godz. 900

Opracowanie studium wykonalności zgodnie z wytycznymi finansowania przedsięwzięć w latach 2014-2020 dla Projektu inwestycyjnego pn: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Centralna w Bytomiu - uporządkowanie gospodarki osadowej

2014-10-17

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg na zasadzie analogii z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. = Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 907 z późn. zm.)

 

"Opracowanie studium wykonalności zgodnie z wytycznymi finansowania przedsięwzięć w latach 2014-2020 dla Projektu inwestycyjnego pn: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Centralna w Bytomiu - uporządkowanie gospodarki osadowej"

Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2014 r. o godz. 900

Projekt, dostawa i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zwanego dalej "SEOD" wraz z modułem wspomagającym zarządzanie archiwum oraz usługą digitalizacji dokumentacji zamawiającego

2014-10-14

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Projekt, dostawa i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zwanego dalej "SEOD" wraz z modułem wspomagającym zarządzanie archiwum oraz usługą digitalizacji dokumentacji zamawiającego"

Termin składania ofert upływa dnia 05.11.2014 r. o godz. 900

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Legnickiej, ul. Rydza Śmigłego, ul. Wojciechowskiego, ul. 11 Listopada w Bytomiu Stroszku - II Etap

2014-09-29

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Legnickiej, ul. Rydza Śmigłego, ul. Wojciechowskiego, ul. 11 Listopada w Bytomiu Stroszku - II Etap"

Termin składania ofert upływa dnia 15.10.2014 r. o godz. 900

Przebudowa sieci wodociągowej PE wraz z podłączeniami przy ul. Zabrzańskiej / Małgorzatki oraz kanalizacji w ul. Małgorzatki w Bytomiu

2014-09-24

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Przebudowa sieci wodociągowej PE wraz z podłączeniami przy ul. Zabrzańskiej / Małgorzatki oraz kanalizacji w ul. Małgorzatki w Bytomiu"

Termin składania ofert upływa dnia 09.10.2014 r. o godz. 900

Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Woźniaka / Jaworowa w Bytomiu

2014-09-24

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Woźniaka / Jaworowa w Bytomiu"

Termin składania ofert upływa dnia 10.10.2014 r. o godz. 900

Zakup samochodu ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

2014-09-12

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Zakup samochodu ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o."

Termin składania ofert upływa dnia 22.09.2014 r. o godz. 900

Budowa komory rozdziału oraz przepompowni ścieków sanitarnych w rejonie boiska "Dołek" przy ul. Felińskiego w Bytomiu

2014-08-08

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Budowa komory rozdziału oraz przepompowni ścieków sanitarnych w rejonie boiska "Dołek" przy ul. Felińskiego w Bytomiu"

Termin składania ofert upływa dnia 03.09.2014 r. o godz. 900


Przebudowa sieci wodociągowej, wraz z podłączeniami do budynków w ulicy Wiejskiej w  Bytomiu
Włącz nieruchomość do sieci
Dofinansowanie do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej
Facebook
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II
Serwis Naprawmyto.pl
GaleriaEkonowiny

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 335 785 000 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.