Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Pliki do pobrania

Strategia CSR

2017-08-04

Załącznik Strategia CSR [7568 kB]

Pliki do pobrania - Formularze


Załącznik Wniosek o udzielenie dofinansowania do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych [211 kB]
Załącznik Regulamin w sprawie udzielania dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych z dnia 21 grudnia 2017 r. [1443 kB]
Załącznik Regulamin w sprawie udzielania dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych z dnia 5 stycznia 2017 r. [1016 kB]
Załącznik Wzór umowy przedwstępnej przekazania sieci [652 kB]
Załącznik Wniosek o wyłączenie z opłat powierzchni utwardzonych [402 kB]
Załącznik Oświadczenie o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości [437 kB]
Załącznik Zlecenie na wykonanie wcinki, budowę przyłącza wodociągowego, odbiór studni, zabudowę wodomierza [508 kB]
Załącznik Wzór umowy dla osoby korzystającej z lokalu [76 kB]
Załącznik Wzór umowy dla zarządcy wnioskujacego o indywidualne rozliczanie lokali [93 kB]
Załącznik Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków [139 kB]
Załącznik Wniosek dotyczący wypowiedzenia umowy [492 kB]
Załącznik Wniosek ogólny [510 kB]
Załącznik Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza [528 kB]
Załącznik Zlecenie określenia lokalizacji i odbioru zestawu wodomierzowego na cele wody bezpowrotnie zużytej [489 kB]
Załącznik Wniosek wznowienia usług [476 kB]
Załącznik Wniosek o odbiór końcowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wraz z urządzeniami [63 kB]
Załącznik Wniosek dotyczący zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków sanitarnej [1323 kB]
Załącznik Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego [578 kB]
Załącznik Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej [102 kB]
Załącznik Protokół przekazania wodomierza głównego [509 kB]

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 331 184 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.