Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

SMS z informacją o braku wody na Twoją komórkę

Przerwa w dostawie wody? Awaria wodociągowa?
Teraz nasi Klienci mogą otrzymywać informacje o tych zdarzeniach SMS-em.

W trosce o komfort Klientów, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. od 1 września uruchomiło nową usługę – powiadamianie o awariach wodociągowych i przerwach w dostawie wody poprzez SMS, który będzie wysyłany bezpośrednio na Państwa telefon komórkowy.

USŁUGA JEST BEZPŁATNA
Jedyny koszt to jednorazowa opłata za wysłanie przez Klienta SMS-a
pod numer 664-071-064
z adresem (nazwa ulicy lub placu i numer domu),
dla którego Klient chce otrzymywać informacje.
Koszt zgodny z taryfą operatora.

To trzeba wiedzieć
Informacja będzie dotyczyła:
• przerw w dostawie wody i awarii wodociągowych na tych ulicach, które zgłosi Klient,
• planowanych prac na sieci wodociągowej BPK Sp. z o.o., z którymi będą wiązały się przerwy w dostawie wody,
• awarii wodociągowych, których planowany czas usunięcia może przekroczyć 8 godzin,
• przerw w dostawie wody niezależnych od BPK Sp. z o.o., o których Spółka zostanie wcześniej powiadomiona,
• innych zdarzeń powodujących przerwy w dostawie wody lub mających wpływ na jej parametry fizyko-chemiczne.

Jeżeli dojdzie do długotrwałej przerwy w dostawie wody, otrzymacie Państwo także informację o tym, gdzie znajdują się punkty dostępu do czystej wody.

Krok po kroku, czyli jak się zarejestrować?
Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o awariach i przerwach w dostawie wody na telefon komórkowy musisz jedynie:
1. Wysłać SMS pod numer telefonu 664-071-064 o treści zawierającej adres, którego ma dotyczyć informacja o przerwie w dostawie wody lub wystąpieniu innych zakłóceń w dostawie wody.
2. W treści SMS-a wystarczy podać: ulicę lub plac i numer domu (bez polskich znaków).                                                                          
Przykład: strzelcow bytomskich 23.
3. Jeżeli Klient mieszka przy placu, w treści SMS-a należy dodać słowo „plac”. W przypadku braku słowa „plac”, BPK przyjmie, że wskazany adres dotyczy ulicy.
Przykład: plac Sikorskiego 20.
4. Na jeden numer można otrzymywać informacje dotyczące różnych adresów. Każdy adres należy zgłosić poprzez wysłanie odrębnego SMS-a.

Rezygnacja z usługi
W każdej chwili Klient może zrezygnować z otrzymywania SMS-owych powiadomień o przerwach w dostawie wody.
Żeby wyrejestrować swój numer należy:
1. Wysłać SMS pod numer telefonu 664-071-064 o treści zawierającej: ulicę lub plac i numer domu oraz dopisać informację: rezygnuję z powiadamiania (bez polskich znaków).                                                                                         
Przykład: strzelcow bytomskich 23 – rezygnuje z powiadamiania.
2. Jeżeli Klient mieszka przy placu, w treści SMS-a należy dodać słowo „plac”. W przypadku braku słowa „plac”, BPK przyjmie, że wskazany adres dotyczy ulicy.
Przykład: plac Sikorskiego 20 – rezygnuje z powiadamiania.

Masz pytania? Dzwoń!
Dodatkowe informacje o usłudze SMS można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 396-70-67 wew. 200.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych jest Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy Pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom.

2. Państwa dane w postaci numeru telefonu i adresu zbierane są przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w celu realizacji usługi powiadamiania o awariach wodociągowych i przerwach w dostawie wody poprzez system SMS, zgodnie z Art. 6 pkt. 1 ppkt a rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Zebrane dane mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz powierzane, na podstawie umowy powierzenia, podmiotom trzecim świadczącym na rzecz BPK czynności ściśle związane z działalnością Spółki.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres działania usługi SuperInfo, chyba, że zgodnie z Art. 17 pkt 1 ppkt c zawnioskuje Pan/Pani o wcześniejszym usunięciu danych osobowych.

5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych przetwarzanych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań o których mowa w pkt 2.

8. Wszelkie pytania, skargi i reklamacje prosimy kierować na adres mailowy bpk@bpk.pl.


Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 651 000,00 zł opłacony w całości

Konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.