Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Kompletna dokumentacja na uporządkowanie gospodarki osadowej na OŚ Centralna w Bytomiu

2015-02-18

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013"

www.pois.gov.pl

 

Tytuł Projektu

Kompletna dokumentacja na uporządkowanie gospodarki osadowej na OŚ Centralna w Bytomiu

Beneficjent Projektu

Bytomskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Całkowity koszt Projektu

1 086 090,00 PLN

Środki kwalifikowane

883 000,00 PLN

Dotacja

750 550,00 PLN

Termin zakończenia realizacji

15 grudnia 2015 r.

O projekcie:

Zakres Projektu obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji związanej z przygotowaniem i późniejszą realizacją projektu inwestycyjnego obejmującego modernizację oczyszczalni ścieków w Bytomiu - węzła gospodarki osadami. Efektywne zagospodarowanie przyrastającej masy osadów ściekowych i właściwa gospodarka nimi pozwoli na ograniczenie emisji jednego z głównych gazów cieplarnianych, tj. metanu, który jest emitowany w procesie fermentacji osadów ściekowych.

 

Kalendarium
30.05.2014r.

Złożenie do WFOŚiGW w katowicach wniosku o dofinansowanie Projektu pn. "Kompletna dokumentacja na uporządkowanie gospodarki osadowej na OŚ Centralna w Bytomiu". Konkurs nr 12 /POIiŚ/1.1/04/2014.

21.07.2014r.

Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. , w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno -ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu pn. "Kompletna dokumentacja na uporządkowanie gospodarki osadowej na OŚ Centralna w Bytomiu".

05.09.2014r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie nr 4/2014 Projektu pn. "Kompletna dokumentacja na uporządkowanie gospodarki osadowej na OŚ Centralna w Bytomiu", nr proje ktu POIS.01.01.00-00-114/14 w ramach działania 1.1.Gospodarka wodno-ściekowa w aglomaracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Opracyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach a Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.

22.12.2014r.

Podpisanie umowy nr DZ/DŚ/779/2014/K pomiędzy Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. a Envi Konsulting Marek Gazda z siedzibą w Brzegu na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Centralna w Bytomiu - uporządkowanie gospodarki osadowej" zgodnie z aktualnymi wymogami POIiŚ.

07.01.2015r.

Podpisanie umowy nr DZ/DŚ/2/2015/K pomiędzy Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. a Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla projektu inwestcyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Centralna w Bytomiu - uporządkowanie gospodarki osadowej wraz z oceną oddziaływania na środowisko i uzyskaniem wymaganych zezwoleń"

23.02.2015r.

Podpisanie Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie Nr 4/2014 z dnia 05.09.2014 r. na realizację projektu pn."Kompletna dokumentacja na uporządkowanie gospodarki osadowej na OŚ Centralna w Bytomiu" nr POIS.01.01.00-00-114/14, w ramach Programu Operacyjnego Infrstruktura i Środowisko 2007-2013

 

Loga partnerów

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 651 000,00 zł opłacony w całości

Konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.