Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Historia

Historia firmy

Zdjęcie

Siedziba Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu

 

W średniowieczu Bytomiowi dostarczała wody rzeka Bytomka. Wody z niej pochodzącej używano do pojenia bydła i nawadniania pól. Wodę do picia czerpano zaś ze studni.
Stulecia mijały, w Bytomiu zaczęło przybywać mieszkańców, miasto rozrastało się i rozwijało. Tym samym rosło zapotrzebowanie na wodę. Już  w XVI wieku na Górnym Śląsku istniały wodociągi, które, w przeciwieństwie do studni, zaopatrywały mieszkańców w czystą, nieskażoną wodę. Bytom już także wtedy mógł pochwalić się siecią wodociągową. Była zbudowana z drewnianych rur. Z czasem bytomskie wodociągi rozrastały się, sieć docierała do coraz to dalszych punktów miasta, była coraz nowocześniejsza.
Dzisiaj o to, by bytomianie każdego dnia mieli w kranach czystą wodę dba Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
Patrzymy w przyszłość z optymizmem
Nasze Przedsiębiorstwo powstało 28 sierpnia 1992 roku w wyniku przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej w Bytomiu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z czasem BPK przejęło Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej i dzięki temu mogło realizować już wszystkie cele związane z zarządzaniem gospodarką komunalną.
W styczniu 1994 roku po reorganizacji i prywatyzacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji BPK przejęło dystrybucję wody i jej sprzedaż. Na tym nie koniec. Przedsiębiorstwo wzięło pod swoje skrzydła także odbiór i oczyszczanie ścieków oraz administrowanie i nadzór nad siecią wodno-kanalizacyjną. Dzisiaj dostarczamy wodę ponad 170 tys. bytomian.
Od 1994 roku siedziba Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego mieści się przy placu Kościuszki 11. Tu każdego dnia czekamy na naszych Klientów. Jesteśmy spółką, która zarządza infrastrukturą wodociągową, zaopatruje wszystkich mieszkańców Bytomia w wodę, prowadzi gospodarkę śmieciami, zarządza składowiskiem odpadów komunalnych, unieszkodliwia i utylizuje nieczystości, prowadzi inwestycje.
Każdego dnia pracujemy nad tym, by nasze usługi były coraz lepsze, a nasi Klienci coraz bardziej z nas zadowoleni. A mamy się czym pochwalić.
Stawiamy na nowoczesność
W 2004 roku oddaliśmy do użytku Oczyszczalnię Ścieków „Centralna”. To była jedna z pierwszych tak nowoczesnych oczyszczalni na Górnym Śląsku. Zajmuje około 11 hektarów terenu. Obiekt został zaprojektowany tak, by w ciągu doby oczyszczać 30 000 metrów sześciennych ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, w których mieszka około 170 tys. osób. „Centralna” jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z chemicznym wsparciem. Parametry oczyszczonych ścieków spełniają wszystkie normy prawne. Na tym nie koniec. „Centralna” jest wyposażona w najwyższej klasy aparaturę kontrolno-pomiarową i system automatycznego sterowania. A wszystko po to, by zapewnić stałą kontrolę nad przebiegiem procesów oczyszczania ścieków.
Potężny projekt
Wielkim sukcesem BPK jest to, że od 2006 roku z powodzeniem prowadzi jedną z największych inwestycji w Polsce – projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom”. To właśnie gmina Bytom jest beneficjentem projektu. BPK jest podmiotem odpowiedzialnym za jego realizację. Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności. Obejmuje wszystkie dzielnice miasta. Koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą  61 998 707 euro. Pieniądze unijne stanowią 80% tej kwoty, czyli 49 598 966 euro. W jego ramach między innymi jest budowana i modernizowana kanalizacja sanitarna – 101,1 km, budowana i modernizowana kanalizacja deszczowa – 61,5 km oraz modernizowana sieć wodociągowa – 64,9 km.
Inwestycja ma dwa główne cele: poprawę niezawodności zaopatrzenia w wodę poprzez wymienienie wyeksploatowanych fragmentów sieci wodociągowej, a także wdrożenie systemu monitoringu pracy pompowni i hydroforni oraz sterowania przesyłem wody i telemetrią zasuw oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej, zapewnienie zgodnego z normami oczyszczania ścieków, zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych spowodowanego zrzutem wód deszczowych bezpośrednio do odbiorników.
Wszystko zaczęło się 5 lipca 2004 roku. To wtedy prezydent Bytomia wystąpił z formalnym wnioskiem do Komisji Europejskiej o dofinansowanie projektu. Bytomski projekt konkurował z 35 innymi z zakresu ochrony środowiska, które w 2004 roku wpłynęły do Komisji Europejskiej. Spośród nich Bruksela zaakceptowała 22 projekty, na które przydzielono dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności. Bytomski wniosek uplasował się w ścisłej czołówce pozytywnie zaopiniowanych aplikacji i to zarówno pod względem wysokości unijnej dotacji, jak i zakresu przewidzianych robót.
Jesteśmy dla Was
Żeby ułatwić kontakt Klientom z naszą firmą, w zeszłym roku uruchomiliśmy Biuro Obsługi Klienta. Osoby odwiedzające BOK uzyskają rzetelne informacje, ponieważ pracuje tu zespół odpowiednio przygotowanych ludzi. Fachowcy znają zagadnienia związane z firmą; mają wiedzę i doświadczenie. Dzięki temu służą szybką pomocą i wsparciem. Doradzą Klientowi przy podejmowaniu decyzji tak, by była ona dla niego jak najlepsza. Przedstawią wszystkie możliwe rozwiązania i polecą te, które są dla niego najbardziej korzystne. Na bytomian w BOK czeka kasa, kancelaria i cztery stanowiska obsługi Klienta, przy których można załatwić wszelkie formalności.
BPK istnieje 19 lat. Nie zmarnowaliśmy tego czasu i mamy nadzieję, że Państwo będziecie coraz bardziej z nas zadowoleni.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. dba o to, by do mieszkańców Bytomia każdego dnia docierała czysta woda.

BPK powstało 28 sierpnia 1992 roku w wyniku przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej w Bytomiu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.


Z czasem Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne przejęło także Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej, dzięki czemu rozpoczęło realizację wszystkich celów związanych z zarządzaniem gospodarką komunalną.

W styczniu 1994 roku po reorganizacji i prywatyzacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, BPK przejęło dystrybucję wody i jej sprzedaż. Ponadto przedsiębiorstwo wzięło pod swoje skrzydła także odbiór i oczyszczanie ścieków oraz administrowanie i nadzór nad siecią wodociągowo-kanalizacyjną. Dzisiaj spółka dostarcza wodę ponad 150 tys. bytomian.

Założycielem przedsiębiorstwa i jego właścicielem jest gmina Bytom. Gmina posiada 100 % udziałów w spółce.

Od 1994 roku siedziba Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. mieści się w samym centrum Bytomia, przy placu Kościuszki 11. Tu każdego dnia czekamy na naszych Klientów.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. działa na rzecz i dla dobra mieszkańców miasta.

Przedmiot działalności spółki to między innymi:
• dostarczanie wody,
• odprowadzanie ścieków i ich oczyszczanie w nowoczesnych, w pełni ekologicznych oczyszczalniach,
• eksploatacja i budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej,
• produkcja biogazu,
• profesjonalna realizacja inwestycji własnych finansowanych w ramach budżetu przedsiębiorstwa lub zewnętrznych środków finansowych,
• realizacja inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
• podejmowanie działań i inwestycji proekologicznych mających na celu ochronę środowiska naturalnego i poprawę jego stanu,
• prowadzenie edukacji ekologicznej.

 


Przedsiębiorstwo istnieje od 25 lat. Nie zmarnowaliśmy tego czasu. Wiele już dokonaliśmy, wiele wyzwań jeszcze przed nami. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo coraz bardziej z nas zadowoleni.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 651 000,00 zł opłacony w całości

Konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.