Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Działalność - sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Sieć kanalizacji deszczowej

Zdjęcie

Sieć kanalizacji deszczowej

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. eksploatuje sieć kanalizacji deszczowej przekazanej Spółce przez Gminę Bytom w 2006 roku. Kanalizacja deszczowa umożliwia odprowadzanie wód deszczowych z danego terenu do odbiornika, czyli potoku, rzeki, rowu.Przedsiębiorstwo zarządza 193 015,02 m kanalizacji deszczowej, w tym 6 036,22 m podłączeń.

Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej polega na:

  • utrzymywaniu sieci we właściwym stanie technicznym, który zapewni prawidłowe jej funkcjonowanie, a więc sprawne odprowadzanie wód opadowych do odbiornika, czyli rzeki lub rowu,
  • usuwaniu awarii występujących na kanałach głównych,
  • czyszczeniu kanalizacji deszczowej,
  • budowaniu nowych kanałów głównych sieci kanalizacji deszczowej w ramach planów inwestycyjnych.

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne eksploatuje kanały główne sieci kanalizacji deszczowej oraz buduje nowe kanały deszczowe w ramach posiadanych środków.


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne eksploatuje tylko kanały główne sieci kanalizacji deszczowej.

O odwodnienie terenu dba właściciel

Odwodnienie danego terenu leży po stronie jego właściciela lub zarządcy. To właśnie właściciel lub zarządca – we własnym zakresie i na własny koszt – powinien zadbać o odwodnienie swojej nieruchomości i odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej.

Po jego stronie zatem leży wybudowanie systemu odwodniającego dany teren oraz wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego, które umożliwi odprowadzenie wód opadowych do kanału głównego sieci kanalizacji deszczowej. Wybudowany już przez zarządcę terenu lub jego właściciela system odwadniający oraz przyłącze kanalizacji deszczowej są włączane do sieci kanalizacji deszczowej, która następnie odprowadza wody opadowe do odbiornika.

Do obowiązków zarządcy lub właściciela nieruchomości należy także eksploatacja i utrzymywanie we właściwym stanie technicznym funkcjonującego na terenie jego nieruchomości systemu odwadniającego.

Wpusty uliczne, rowy odwadniające

Skuteczne odwodnienie drogi umożliwiają wpusty oraz rowy odwadniające, które odbierają wody opadowe. Zarówno wpusty uliczne, jak i rowy odwadniające są elementami drogi. To oznacza, że ich eksploatacja, a więc czyszczenie oraz dbanie o właściwy stan techniczny leży po stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu lub innego zarządcy/właściciela, który daną drogę ma pod swoją opieką.

Rynny

Rynny są elementem odwodnienia budynku. Za ich eksploatację we własnym zakresie i na własny koszt odpowiada zatem właściciel lub zarządca.


Separatory i podnoszenie czystości wód opadowych

Dzięki środkom unijnym pozyskanym z Funduszu Spójności na realizację Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom 2004/PL/16/C/PE/004” w Bytomiu, na wylotach sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, czyli potoku, rzeki lub rowu, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. zamontowało 42 separatory.Separator pomaga oczyścić wody deszczowe z zanieczyszczeń mineralnych, a więc między innymi z piasków itp. oraz olejów i substancji ropopochodnych. Separator nie jest uciążliwy dla środowiska. Ponadto nie robi żadnego hałasu, ponieważ nie posiada napędów mechaniczno-elektrycznych. Wody deszczowe i roztopowe przepływają przez separator zanim, kanalizacją deszczową, spłyną do odbiornika. Urządzenie ma na celu zatrzymanie wszelkich zanieczyszczeń tak, by do rzeki trafiły już oczyszczone wody opadowe. Dzięki montażowi separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej, na czystości zyskały rzeka Bytomka oraz potoki – Rokitnicki i Segiet będące dorzeczami Odry i Wisły.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 651 000,00 zł opłacony w całości

Konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.