Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków „Bobrek”

Zdjęcie

"Bobrek"

Oczyszczalnia ścieków „Bobrek” funkcjonuje od 1936 roku i jest najstarszą funkcjonującą oczyszczalnią w mieście.

 

Adres
ul. Niemcewicza
41-905 Bytom

 

 

 

Działalność
Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z całej dzielnicy Bobrek. Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną.
Obiekt został zaprojektowany tak, by móc przyjąć 800 m3 ścieków na dobę.

 

Proces technologiczny w dużym uproszczeniu
• Ścieki z kanalizacji dopływają do oczyszczalni kanałem grawitacyjnym Ø400. Następnie ścieki trafiają do stacji mechanicznego oczyszczania (sito-piaskownik), gdzie są oczyszczane ze skratek, czyli większych zanieczyszczeń.
• Potem ścieki przechodzą do osadników Imhoffa (oczyszczanie z zawiesiny).

Na tym kończy się mechaniczny etap oczyszczania ścieków. Kolejny etap to oczyszczanie biologiczne:
• Z osadników Imhoffa ścieki trafiają do reaktorów biologicznych Ela. Na terenie oczyszczalni „Bobrek” znajdują się dwa takie reaktory. Każdy z nich składa się z trzech komór. Ścieki przechodzą przez wszystkie komory: I komora (denitryfikacja, czyli oczyszczanie przy udziale bakterii beztlenowych), II komora (oczyszczanie przy udziale bakterii tlenowych), III komora (osadnik wtórny).
• Na ostatnim etapie czyszczone ścieki trafiają do odbiornika, którym jest rów Miechowicki.

 

Gospodarka osadowa
W procesie oczyszczania ścieków powstaje tzw. osad nadmierny, który jest naturalnym produktem intensywnych przemian biologicznych i musi zostać usunięty z instalacji oczyszczania. Na terenie oczyszczalni „Bobrek” osad jest odprowadzany do osadników Imhoffa. Tam fermentuje i po odwadnianiu jest wywożony z terenu oczyszczalni.

Oczyszczalnia jest także wyposażona w poletka osadowe, które pełnią funkcję zabezpieczającą obiekt. W razie wystąpienia awarii, to na nich osad może być składowany i suszony.

 

Bezpieczeństwo                                                                                                                     Jakość oczyszczonych ścieków odprowadzanych – po zakończeniu procesu oczyszczania – do rowu Miechowickiego jest na bieżąco badana laboratoryjnie.

Dzięki systematycznym badaniom BPK ma pewność, że oczyszczone ścieki trafiające do odbiornika spełniają wszelkie normy i mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

 

Modernizacja w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom”
Dzięki realizacji unijnego projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” dofinansowanego z Funduszu Spójności oczyszczalnia przeszła gruntowną modernizację i rozbudowę.

Obiekt został oddany do użytku po modernizacji w kwietniu 2010 roku.

W ramach modernizacji i rozbudowy:
• wybudowano nową stację mechanicznego oczyszczania SMO, w której zainstalowano zintegrowane, automatyczne  urządzenie do usuwania skratek i piasku (z pozostawieniem istniejących krat na sytuacje awaryjne),
• wybudowano nową pompownię ścieków podającą ścieki pozbawione skratek i piasku do osadników Imhoffa,
• zamieniono zbiornik ścieków w dawnej pompowni ścieków i osadów na zbiornik służący wyrównaniu składu ścieków,
• zastosowano, na części biologicznej dwa równoległe zblokowane kontenerowe reaktory biologiczne zintegrowane z osadnikami wtórnymi,
• wprowadzono eksploatacyjną możliwości pominięcia sedymentacji wstępnej w układzie technologicznym (poprzez skierowanie ścieków z pompowni PSS bezpośrednio przed  reaktory biologiczne),
• wprowadzono mechaniczne odwadnianie osadu w stacji odwadniania osadu SOO w oparciu o prasę taśmową (z pozostawieniem części istniejących poletek osadowych na sytuacje awaryjne),
• zmodernizowano większość istniejących obiektów technologicznych, które zostały pozostawione w układzie technologicznym,
• istniejące złoża biologiczne oraz cylindryczny pionowy osadnik wtórny zostały zlikwidowane,
• oczyszczalnia została wyposażona w nowoczesne urządzenia, które pozwalają na bieżąco śledzić zachodzące procesy oczyszczania, a tym samym szybko reagować i usuwać ewentualne nieprawidłowości i awarie. To podnosi stopień bezpieczeństwa oczyszczalni i sprawia, że obiekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

W oczyszczalni „Bobrek” została zmieniona metoda oczyszczania ścieków. Metoda biologicznego oczyszczania ze złożami biologicznymi została zamieniona na rzecz zastosowania oczyszczania metodą osadu czynnego. To nowoczesne rozwiązanie, które pozwoli uzyskać znacznie lepsze parametry czystości.

 

Nowoczesny obiekt                                                                           Oczyszczalnia „Bobrek” to nowoczesny, w pełni ekologiczny obiekt, którego działalność pozytywnie wpływa na środowisko naturalne, a tym samym nie zagraża mieszkańcom miasta.

Po modernizacji oczyszczalnia jest także bardziej energooszczędna, a jakość oczyszczonych ścieków znacznie polepszyła się. Badania laboratoryjne potwierdzają, że oczyszczone ścieki wpadające do rowu Miechowickiego mają bardzo dobre wyniki i wysoką jakość.

Oczyszczone ścieki wpadające do odbiornika nie są wodą pitną nadającą się do spożycia, ale są przyjazne dla środowiska. Przyroda nie lubi sterylnej wody, więc woda otrzymywana w wyniku oczyszczania ścieków pozytywnie na nią działa.

 


 

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 651 000,00 zł opłacony w całości

Konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.