Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Stowarzyszenia

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

2015-04-24

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” w Bydgoszczy

 

www.igwp.org.pl

 

To jedyna organizacja samorządu gospodarczego w branży wodociągowo - kanalizacyjnej. Zrzesza 435 przedsiębiorstw, co stanowi 85% rynku wody pitnej w Polsce. W siedzibie Spółki cyklicznie odbywają się warsztaty i spotkania przedstawicieli firm wodociągowo– kanalizacyjnych Regionu pod patronatem IGWP.

Izba zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora  wodno - kanalizacyjnego. Przedstawiciele i eksperci Izby na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających funkcjonowanie branży.

Prowadzi działalność :

 • doradczą,
 • szkoleniową
 • wydawniczą.

 

Do zadań Izby należy w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów członków Izby przede wszystkim wobec organów państwowych i samorządowych oraz ochrona ich interesów,
 2. organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych,
 3. organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i technicznych,
 4. prowadzenie działań na rzecz integracji członków Izby,
 5. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,
 6. dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących branży wodociągowo-kanalizacyjnej, jak również wyrażanie opinii o projektach przepisów dotyczących branży,
 7. wykonywanie zleconych przez organy państwowe i samorządowe opinii, analiz, opracowań problemowych, sondaży i ekspertyz z zakresu problematyki wodociągowej, kanalizacyjnej i innej,
 8. inspirowanie, powoływanie, zakładanie i przystępowanie do specjalistycznych organizacji, stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego i innych jednostek działających na rzecz branży,
 9. współdziałanie z organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony zasobów wodnych,
 10. współpraca ze stowarzyszeniami działającymi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 11. podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasobów wodnych oraz zaopatrzenia obszarów wiejskich w wodę,
 12. informowanie członków Izby o unijnych mechanizmach finansowych wspierających realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.,
 13. kształtowanie i upowszechnianie wiedzy i standardów branżowych.

 

Izba jest Członkiem:

 

 • Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie,
 • Międzynarodowej Organizacji  Zaopatrzenia w Wodę IWA z siedzibą w Londynie,
 • Europejskiej Unii Krajowych Stowarzyszeń Doradców Wody i Usług Odprowadzania Ścieków EUREAU z siedzibą w Brukseli. Poprzez swoich przedstawicieli bardzo aktywnie działa w trzech komisjach EUREAU:
  • do spraw wody,
  • do spraw ścieków
  • so spraw prawa i ekonomii.

 

Loga partnerów
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 651 000,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.