Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Współpraca z nauką

Dział Współpracy i Rozwoju Politechnika Opolska

2015-04-27

Dział Współpracy i Rozwoju  - Politechnika Opolska

http://dwir.po.opole.pl/

Do zakresu działania Działu Współpracy i Rozwoju (DWiR) należy w szczególności: współpraca z instytucjami otoczenia biznesu, podmiotami gospodarczymi, ośrodkami samorządu regionalnego, jak również koordynowanie i obsługa merytoryczno-formalna porozumień i umów o współpracy z powyższymi jednostkami.

Ponadto Dział wyszukuje informacje dotyczące:

  • możliwości ubiegania się Politechniki Opolskiej o zewnętrzne źródła finansowania
  • organizuje oraz koordynuje również cykl spotkań pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości – Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków”.

 

W swoim zakresie DWiR obejmuje:

  • Akademickie Biuro Karier (ABK) działa przede wszystkim z myślą o studentach oraz absolwentach Politechniki Opolskiej. Głównym zadaniem ABK jest pomoc w rozpoczęciu pracy zawodowej poprzez pośrednictwo z pracodawcami (praktyki, staże, oferty pracy). Ponadto ABK zajmuje się śledzeniem losów zawodowych absolwentów oraz trendów na rynku pracy. Dodatkowo prowadzony jest monitoring oczekiwań studentów wobec pracodawców i kariery zawodowej.
  • Biuro Funduszy Strukturalnych (BFS)  którego głównym zadaniem jest prowadzenie bieżącej analizy możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przeznaczonych na rozwój uczelni oraz na informacji, pomocy i doradztwie w zakresie przygotowania projektów składanych przez uczelnię w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
  • Biuro Rozwoju i Strategii (BRiS)  do zakresu działalności należy m.in. obsługa i koordynacja działań związanych z wyszukiwaniem możliwości oraz wnioskowaniem o zewnętrzne źródła finansowana badań naukowych, prac rozwojowych prowadzonych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, europejskich programów badawczych (programów ramowych) oraz innych instrumentów wsparcia.
  • Biuro Współpracy i Transferu Technologii (BWiTT), którego głównym celem jest wspieranie działań podejmowanych przez Politechnikę Opolską w zakresie transferu i komercjalizacji nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, jak również koordynowanie spraw związanych z przyjmowaniem zleceń podmiotów zewnętrznych na wykonanie prac badawczych i usługowych przez pracowników Politechniki Opolskiej.

 

Loga partnerów
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 651 000,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.