Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Współpraca z zagranicą

Spółka Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s

2015-06-22

Spółka Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s (Północno morawskie wodociągi i kanalizacje Ostrava S.A.) jest największą spółką wodociągowo-kanalizacyjną w województwie  morawsko-śląskim  i od dłuższego czasu należy do grona wiodących firm wodociągowo-kanalizacyjne w Republice Czeskiej.

http://www.smvak.cz/Default.aspx

Spółka działa na obszarze powiatów: Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín i Opava. Na podstawie umów dostarcza wodę pitną do sieci wodociągowej miast: Ostrava, Hlučín, Studénka oraz do kilku innych gmin przygranicznych rejonów Polski i regionu Přerov. Spółka eksploatuje sieć kanalizacyjną i oczyszczalnie ścieków miasta Bruntál oraz sieć wodociągową Stowarzyszenia gmin Syrákov w województwie Zlinskim.

 

Od 2.12.2009 większościowym akcjonariuszem  jest hiszpańska spółka AQUALIA CZECH S.L. z udziałem 98,68 % akcji.

Spółka SmVaK Ostrava a.s. stosuje zintegrowany system zarządzania oparty na wymaganiach trzech europejskich norm ISO.:

oraz przestrzega zasad polityki zintegrowanego systemu zarządzania.

 

Spółka zajmuje się:

  • produkcją i dystrybucja wody pitnej - zaopatruje za pomocą sieci wodociągowej odbiorców w wodę pitną . Decydujący udział (ponad 94 %) wyprodukowanej wody pitnej pochodzi ze źródeł centralnych. Woda jest uzdatniana i rozprowadzana w ramach jednego z najbardziej rozległych systemów wodociągowych w Republice Czeskiej - Ostrawskiego wodociągu rejonowego. Jako podstawowe źródła wody powierzchniowej są w tym systemie wykorzystywane zbiorniki wodne Kružberk w Jesenikach oraz Šanca i Morávka w Beskidach. Między największe stacje uzdatniania wody należą: Podhradí (maksymalna wydajność 2.200 l.s-1), Nová Ves u Frýdlantu n. O. (2.200 l.s-1) oraz Vyšní Lhoty (450 l.s-1).
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - eksploatuje sieć kanalizacyjną w 78 gminach o łącznej długości 1 680 km. Ścieki są oczyszczane na 67 oczyszczalniach ścieków o łącznej objętości 279 471 m3d-1 oraz 975 611 RLM.

 

Loga partnerów
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 651 000,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.