Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Aktualności

Stolarzowice i Górniki: budowy kanalizacji ciąg dalszy

2011-08-01
Zdjęcie

Dopiero co zakończyła się realizacja projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” w dwóch bytomskich dzielnicach: Stolarzowicach i Górnikach, a już rusza tam następna inwestycja.

Stolarzowice i Górniki: budowy kanalizacji ciąg dalszy
Dopiero co zakończyła się realizacja projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” w dwóch bytomskich dzielnicach: Stolarzowicach i Górnikach, a już rusza tam następna inwestycja. Będzie ona prowadzona jednak jedynie na wyznaczonych odcinkach dziewięciu ulic, których nie objęła realizacja projektu unijnego. Inwestycja będzie przebiegała pod hasłem „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w dzielnicy Stolarzowice, Górniki w Bytomiu – część I i II”. Jest to przedsięwzięcie, które stanowi uzupełnienie unijnego projektu. W piątek, 29 lipca Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. przekazało firmom wykonawczym teren budowy pod realizację robót.
Wprawdzie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” realizowana była na szeroką skalę, a kontrakt obejmujący Stolarzowice i Górniki był największym kontraktem całego unijnego przedsięwzięcia, to jednak w obu dzielnicach zostało kilkadziesiąt nieruchomości, które nie były ujęte w projekcie dofinansowanym z Funduszu Spójności. Przyczyny tego są różne. Między innym część adresów nie mogła zostać ujęta w projekcie z powodu planowanej wówczas budowy autostrady; niektóre nieruchomości zaś zostały wyłączone, ponieważ na etapie tworzenia dokumentacji unijnej inwestycji, ich właściciele nie wyrażali zgody na wejście z robotami w ich teren, a szczególnie na budowę przepompowni ścieków.
Od tamtej pory minęło jednak kilka lat i sytuacja zmieniła się. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne zatem, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców podjęło decyzję o wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej także w tych miejscach, które pominął unijny projekt. Wszystko po to, by maksymalnie rozbudować sieć kanalizacji sanitarnej w obu dzielnicach i stworzyć, jak największej liczbie mieszkańców, możliwość korzystania z dobrodziejstw kanalizacji.
Ponadto Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu udało się uzyskać umorzenie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości prawie 2 mln zł. Dzięki tym środkom realizacja nowej inwestycji nabrała realnych kształtów. BPK bowiem nie musi wykładać z własnego budżetu całej kwoty na realizację przedsięwzięcia.
Inwestycja została podzielona na dwie części. Pierwsza część obejmuje odcinki ulic: Pochyłej, Rokitnickiej, Stolarzowickiej, Batalionów Chłopskich, Przyjemnej. Druga część obejmuje odcinki ulic: Suchogórskiej, Przyjemnej (w rejonie ul. Żołnierskiej), Tęczowej, Kofty oraz placu Jana.
Powstanie w sumie 1430 m kanalizacji sanitarnej oraz 527 m przyłączy. Wybudowane zostanie także 6 małych przepompowni ścieków. Zakończenie robót zostało zaplanowane na koniec tego roku, a po ich zakończeniu tereny, na których były prowadzone prace zostaną odtworzone i doprowadzone do stanu pierwotnego.

Będzie ona prowadzona jednak jedynie na wyznaczonych odcinkach dziewięciu ulic, których nie objęła realizacja projektu unijnego. Inwestycja będzie przebiegała pod hasłem „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w dzielnicy Stolarzowice, Górniki w Bytomiu – część I i II”. Jest to przedsięwzięcie, które stanowi uzupełnienie unijnego projektu. W piątek, 29 lipca Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. przekazało firmom wykonawczym teren budowy pod realizację robót.

Wprawdzie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” realizowana była na szeroką skalę, a kontrakt obejmujący Stolarzowice i Górniki był największym kontraktem całego unijnego przedsięwzięcia, to jednak w obu dzielnicach zostało kilkadziesiąt nieruchomości, które nie były ujęte w projekcie dofinansowanym z Funduszu Spójności. Przyczyny tego są różne. Między innym część adresów nie mogła zostać ujęta w projekcie z powodu planowanej wówczas budowy autostrady; niektóre nieruchomości zaś zostały wyłączone, ponieważ na etapie tworzenia dokumentacji unijnej inwestycji, ich właściciele nie wyrażali zgody na wejście z robotami w ich teren, a szczególnie na budowę przepompowni ścieków.

Od tamtej pory minęło jednak kilka lat i sytuacja zmieniła się. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne zatem, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców podjęło decyzję o wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej także w tych miejscach, które pominął unijny projekt. Wszystko po to, by maksymalnie rozbudować sieć kanalizacji sanitarnej w obu dzielnicach i stworzyć, jak największej liczbie mieszkańców, możliwość korzystania z dobrodziejstw kanalizacji.

Ponadto Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu udało się uzyskać umorzenie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości prawie 2 mln zł. Dzięki tym środkom realizacja nowej inwestycji nabrała realnych kształtów. BPK bowiem nie musi wykładać z własnego budżetu całej kwoty na realizację przedsięwzięcia.

Inwestycja została podzielona na dwie części. Pierwsza część obejmuje odcinki ulic: Pochyłej, Rokitnickiej, Stolarzowickiej, Batalionów Chłopskich, Przyjemnej. Druga część obejmuje odcinki ulic: Suchogórskiej, Przyjemnej (w rejonie ul. Żołnierskiej), Tęczowej, Kofty oraz placu Jana.

Powstanie w sumie 1430 m kanalizacji sanitarnej oraz 527 m przyłączy. Wybudowane zostanie także 6 małych przepompowni ścieków. Zakończenie robót zostało zaplanowane na koniec tego roku, a po ich zakończeniu tereny, na których były prowadzone prace zostaną odtworzone i doprowadzone do stanu pierwotnego.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 651 000,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.