Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Aktualności

KOMUNIKAT

2017-07-19

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (BPK) informuje, że ze względu na zapowiadane przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. prace na sieci wodociągowej od godziny 23.00 w dniu 20 lipca 2017 r. do godziny 6.00 w dniu 21 lipca 2017 r. w Stolarzowicach i Górnikach mogą wystąpić braki w dostawie wody.


Uwaga na oszustów!

2017-06-30
Zdjęcie

MALI EKOLODZY Z WIZYTĄ W BPK

2017-06-14
Zdjęcie

Kolejny już raz mali ekolodzy odwiedzili Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wizyta dzieci
w Spółce związana była z rozstrzygnięciem konkursu ekologicznego, na stałe już wpisanego w kalendarz wydarzeń BPK. Konkurs odbył się już czwarty raz.
Tym razem przebiegał pod hasłem „Znam metody oszczędzania wody”, a udział w nim mógł wziąć każdy uczeń bytomskich szkół podstawowych uczęszczający do klasy I-III.

Oświadczenie Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

2017-06-02

W związku z wczorajszym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie skargi Pana posła Tomasza Jaskóły dotyczącej odmowy udzielenia informacji publicznej przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w postaci przekazania kserokopii faktury VAT będącej podstawą zapłaty za raport sporządzony przez Deloitte Advisory Sp. z o.o., BPK dementuje nieprawdziwe informacje pojawiające się w mediach.

Nieprawdą jest, że WSA wydał wyrok nakazujący udostępnienie Panu posłowi Tomaszowi Jaskóle raportu będącego wynikiem audytu przeprowadzonego przez firmę Deloitte Advisory Sp. z o.o., ponieważ nie tego dotyczyło postępowanie toczące się przed WSA w Gliwicach.

W dniu 1 czerwca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok w sprawie skargi Pana posła Tomasza Jaskóły dotyczącej odmowy udzielenia informacji publicznej przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w postaci przekazania kserokopii faktury VAT będącej podstawą zapłaty za raport sporządzony przez Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Podkreślmy, że WSA w ogóle nie zajął stanowiska merytorycznego w sprawie raportu, tym bardziej, że skarga dotyczyła tylko udostępnienia faktury VAT. W przywołanym wyroku WSA stwierdził nieważność decyzji BPK z uwagi na stwierdzone uchybienia proceduralne.

Wyrok jest nieprawomocny.Facebook
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 331 184 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.