Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Aktualności

KOMUNIKAT

2018-06-25

W związku z usuwaną awarią na sieci magistralnej d=800 w Piekarach Śląskich należącej do GPW, może wystąpić obniżenie ciśnienia wody, jak również chwilowe zmętnienia wody na terenie m. Bytomia.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.


KOMUNIKAT

2018-06-15

Decyzją z dnia 15 lipca 2016 r. Marszałek Województwa Śląskiego nałożył na Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. obowiązek uiszczenia opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska w wysokości 33 738 242,18 zł

W związku z nałożoną opłatą Spółka złożyła wniosek o odroczenie i umorzenie opłaty podwyższonej. Pierwszy z wniosków po długim postępowaniu zakończył się odroczeniem opłaty. Na czas rozpatrzenia pierwszego z wniosków postę­powanie o umorzenie opłaty zostało zawieszone postanowieniem nr 586/OS/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. Po wydaniu, w dniu 20 kwietnia 2018 r., korzystnego rozstrzygnięcia dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i odroczeniu terminu płatności opłaty, w dniu 17 maja 2018 r. z urzędu podjęto postępowanie w przedmiocie złożonego wniosku o umorzenie opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska za okres od 23 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w wysokości 33 738 242,18 zł naliczonej dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

W toku podjętego postępowania, w dniu 7 czerwca 2018 r. Marszałek Województwa Śląskiego wydał postanowienie, w którym umorzył nałożoną na Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. opłatę podwyższoną w wysokości 33 738 242,18 zł.

Pozytywne zakończenie postępowania z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju Spółki.


KOMUNIKAT

2018-06-11

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w dzisiejszym wydaniu Życia Bytomskiego (tj. 11 czerwca 2018 r.) ukazały się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Bytom. Opublikowany materiał w wyniku omyłki wydawcy/drukarni nie jest jednak kompletny. Pełny, poprawny tekst taryf ukaże się ponownie w najbliższym wydaniu Życia Bytomskiego.


KOMUNIKAT

2018-05-19

 

Komunikat
Z powodu intensywnych opadów deszczu w ostatnich dniach doszło do zalania skrzyżowania ulic Frenzla, Niskiej i Przelotowej. Sytuacja spowodowana jest ukształtowaniem terenu, który jest naturalną zlewnią dla ulic Frenzla, Niskiej, Przelotowej, Andersa oraz Warszawskiej, a także szkód górniczych, do których dochodzi na tym obszarze, a co skutkuje załamaniem sieci kanalizacyjnej. Aktualnie BPK wypompowuje wodę przy pomocy agregatów oraz przy wsparciu straży pożarnej. Po odpompowaniu wody BPK podejmie działania inspekcyjne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej usunąć zalewiska i niedogodności z nimi związane. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Z powodu intensywnych opadów deszczu w ostatnich dniach, doszło do zalania skrzyżowania ulic Frenzla, Niskiej i Przelotowej. Sytuacja spowodowana jest ukształtowaniem terenu, który z powodu szkód górniczych, do których dochodzi na tym obszarze i eksploatacji górniczej, skutkującej obniżeniem się terenu w ostatnich latach o ok. 2,5 m jest zlewnią dla ulic Frenzla, Niskiej, Przelotowej, Andersa oraz Warszawskiej. Aktualnie BPK wypompowuje wodę przy pomocy agregatów oraz przy wsparciu straży pożarnej. Po odpompowaniu wody BPK podejmie działania inspekcyjne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu w celu zlokalizowania miejsc uszkodzeń sieci kanalizacyjnej spowodowanych eksploatacją górniczą. Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej usunąć zalewiska i niedogodności z nimi związane. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 650 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.