Laboratorium

Laboratorium Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. funkcjonuje jako odrębny dział w strukturach spółki. Prowadzi działalność badawczą głównie na potrzeby Zespołu Oczyszczalni Ścieków, ale także dla poszczególnych działów BPK. W laboratorium pracuje wykwalifikowany personel, którego kompetencje są regularnie podnoszone poprzez udział w szkoleniach oraz w badaniach międzylaboratoryjnych.


Działalność laboratorium to przede wszystkim:
• wykonywanie analiz fizykochemicznych ścieków, osadów ściekowych i osadu czynnego,
• kontrola prawidłowości procesów technologicznych zachodzących w oczyszczalniach ścieków zarządzanych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (laboratorium sprawdza czy oczyszczalnie spełniają swoją rolę i funkcjonują w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego),
• wykonywanie  badań – w zależności od potrzeb – dla poszczególnych działów Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.


System Zarządzania Jakością
Laboratorium jest w trakcie przygotowywania do akredytacji Systemu Zarządzania.Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.