Planowana przerwa w dostawie wody na ul. 9 Maja 33 w dniu 14 VII 2020r.

Planowany czas zamknięcia zasilania :  14 VII 2020r.  
Planowana godzina zamknięcia zasilania:  
8:00 - 15:00.
Planowany obszar bez wody: ul. 9 Maja 23 - 33 i 56 - 58