Planowana przerwa w dostawie wody na ul. Drobczyka 2 w dniu 14 VII 2020r.

Planowany czas zamknięcia zasilania :  14 VII 2020r.  
Planowana godzina zamknięcia zasilania:  
8:00 - 15:00.
Planowany obszar bez wody: ul. Drobczyka 1 - 5 i 2 - 4